ŽIVÁ KŘÍŽOVÁ CESTA 2015

Na Květnou neděli se v naší farnosti uskutečnila Živá Křížová cesta.

Nebylo hezky, ani teplo a pršelo. Alespoň nám to pomohlo prožít poslední cestu našeho Pána na této zemi v ještě větší pokoře.

Kříž nesly jako první nejmenší děti, dále mladší, a starší mládež, maminky, tatínkové ...

... ženy, muži i řeholné sestry

Celou cestou nás provázely tóny a melodie nejhezčích půstních písní, které kontemplují utrpení našeho Pána.

A neustále zpívat, držet rytmus a tón a přitom se vyhýbat výmolům a snášet déžď - to byl taky kříž. V podobě kytary.

Posledních pár metrů vedlo do kopce - jakoby na opravdovou Golgotu.