Program Individuální sociální výpomoc

Tento program je zaměřen na jednotlivé obyvatele v městské části Praha 14, kteří z nejrůznějších příčin potřebují pomoc druhé osoby, ale nemohou si (například z finančních důvodů) dovolit zaplatit tuto službu u komerčně zaměřené instituce.

Vyškolený pracovník sociální péče nabízí asistenci při nejrůznějších pochůzkách například na úřad, při nákupu nebo doprovod k lékaři, drobnou pomoc v domácnosti, ale také rozhovor a modlitbu, provázení při návštěvě hřbitova a podobně. Potřebné spoluobčany, které touto cestou poznáme, můžeme také dlouhodobě podporovat a zařazujeme je do Databáze potřebných, která je východiskem k programu Most.