Program Podpora cizinců na území městské části Praha 14

Tento program je naším nejdéle probíhajícím programem. Je zaměřen na cizince, kteří žijí v naší městské části a z nějakých příčin nejsou sami schopni se dobře zapojit do normálního života.

Hlavní částí tohoto programu je výuka českého jazyka, kterou kvalifikované lektorky vyučují v kurzech pro dospělé i pro děti a nově také na hodinách Čeština v pohybu, kde je spojena netradiční forma výuky českého jazyka s kondičním cvičením.

 

Druhou částí tohoto programu je pomoc cizincům v navázání kontaktů při volnočasových aktivitách a individuální pomoc ve složitých životních situacích.

Nový cyklus výuky Českého jazyka pro cizince

Od 2. února zahájíme nové kurzy Českého jazyka pro cizince – do těchto kurzů je možné se přihlašovat v lednu, nejpozději ještě v průběhu února.

Nové závazné termíny kurzů: Začátečníci: pondělí 18:00 - 19:30, čtvrtek 16:30 - 18:00 Pokračovací kurz: pondělí 16:30 - 18:00, středa 16:30 - 18:00 Dětský kurz: úterý 14:30 - 16:00, termín je možné ještě posunout

Новые обязательных сроков, конечно: Начинающие: Понедельник 6:00 вечера до 7:30 вечера, четверг 4:30 вечера до 6:00 вечера Продвинутый курс: Понедельник 4:30 вечера до 6:00 вечера, среды 4:30 вечера до 6:00 вечера Курсы для детей: вторник, 2:30 вечера до 4:00 вечера, термин все еще можно переместить

New binding on course dates: Beginners: Monday 6:00 p.m. to 7:30 p.m., Thursday 4:30 p.m. to 6:00 p.m. Advanced course: Monday 4:30 p.m. to 6:00 p.m., Wednesday 4:30 p.m. to 6:00 p.m. Children courses: Tuesday, 2:30 p.m. to 4:00 p.m., the term is still possible to move

Nuevas fechas de los cursos obligatorios: Principiantes: Lunes 18:00-19:30, jueves 16:30-18:00 Curso avanzado: Lunes 16:30-18:00, miércoles 16:30-18:00 Niños cursos: Martes, 14:30-16:00, el término sigue siendo posible mover.

Prosíme zájemce o kurz, aby se hlásili v kanceláři Farní charity Praha 14 u metra Černý Most, nebo telefonicky na mobil 739 203 254, anebo e-mailem fch@praha14.charita.cz

Podpořte nás
 

PŘIPOJTE SE

 
 

adresa sídla: Prelátská 12, 198 00 Praha – Kyje

zde nás najdete:

Bobkova 34, 198 00 Praha 14 – Černý Most

pevná linka (záznamník): 252 549 649

mobil: 739 203 254

mail: fch@praha14.charita.cz

 

Oáza Katolická:

Maňákova 754/22, Praha 14 – Černý Most 

mobil: 739 203 254

mail: oaza14.info@seznam.cz

KONTAKTY