Program Most

Je to program, který si klade za cíl propojit jednotlivé konkrétní dárce s konkrétními potřebnými lidmi. Při vyhledávání osob, ochotných takto pomoci, spolupracujeme hlavně s Římskokatolickou farností Kyje a Černý Most, z Databáze potřebných Farní charity Praha 14 nabízíme vhodné příjemce individuální pomoci. Snažíme se, v duchu křesťanské humanity a pomoci – „caritas“, o motivaci lidí s komfortním dostatkem k pomoci lidem v sociální nouzi. Zcela ideální stav nastává, když tento záměr přináší dlouhodobý vzájemný vztah a komunikace napříč sociální strukturou v komunitě.

Druhou možností jak pomoci je jednorázová cílená pomoc, především formou finančního daru na nákup konkrétní věci. Cílem tohoto programu je radost na obou stranách, na straně dárce i obdarovaného.

Program Podpora neslyšících

Program je zaměřen na spoluobčany v naší městské části s tímto specifickým hendikepem. Nyní zjišťujeme možnosti tohoto programu: pomoc při integraci neslyšícím věřícím občanům, raná péče, která se zabývá prací s neslyšícími dětmi nebo individuální pomoc neslyšícím, což je hlavně pomoc při komunikaci s úřady, u lékaře a při získávání zaměstnání. V současnosti program zavádíme, a proto v první fázi řešíme navazování kontaktů s neslyšícími. Spolupracujeme při tom s místní pobočkou úřadu práce a s odbornými lékaři, kteří mohou neslyšícím předat naše pozvání ke spolupráci.

Dlouhodobým záměrem programu je vybudovat v rámci Farní charity Praha 14 zázemí pro komunitu neslyšících, která by převzala provádění tohoto programu.

Program Domov bez domova

Tento program je v současnosti pouze ve stádiu koncepční práce. Ve spolupráci pracovníky Městské části Praha 14, s nezávislými odborníky z oblasti sociální práce, městského inženýrství, architektury a s dalšími neziskovými organizacemi bychom chtěli vytvořit komunikační platformu, která má za cíl podchytit osoby žijící na ulici. V dlouhodobém výhledu bychom rádi připravili místo (objekt nebo doslova vybranou lokalitu), kde bychom mohli formou terénní práce a svépomocí smysluplně pracovat a pomáhat bezdomovcům.

Samostatnou kapitolou tohoto programu zřejmě bude skupina takzvaných „podprahových“ osob. To jsou lidé, kteří z různých příčin nemají ani šanci využít takzvaných nízkoprahových služeb jako azylových domů a podobně a stávají se lidmi vyčleněnými ze společnosti.

Podpořte nás
 

PŘIPOJTE SE

 
 

adresa sídla: Prelátská 12, 198 00 Praha – Kyje

zde nás najdete:

Bobkova 34, 198 00 Praha 14 – Černý Most

pevná linka (záznamník): 252 549 649

mobil: 739 203 254

mail: fch@praha14.charita.cz

 

Oáza Katolická:

Maňákova 754/22, Praha 14 – Černý Most 

mobil: 739 203 254

mail: oaza14.info@seznam.cz

KONTAKTY