Charitní "obchůdek" - místo vzájemné materiální pomoci Vlašim


  • Tel.: 733 676 737
 
Vedoucí služby: Mgr. Iva Doubková - vedoucí místa vzájemné materiální pomoci

Cílové skupiny: osoby v krizi, rodiny s dítětem / dětmi, osoby ohrožené sociálním vyloučením nebo žijící v sociálně vyloučených komunitách, imigranti a azylanti, osoby dlouhodobě nezaměstnané
Způsob poskytování: ambulantní Činnosti: poskytnutí ošacení, poskytnutí materiální pomoci Fakultativní služby: NE
  • V Charitním "obchůdku" šatstvo, hračky, knížky, vybavení domácnosti apod. vybíráme, třídíme, vystavujeme, vydáváme zdarma potřebným a poskytujeme za domluvené finanční dary veřejnosti.
  • Pracovnice obchůdku jsou zaměstnány v rámci veřejně prospěšných prací a financovány z Úřadu práce.
  • Výtěžek poskytnutých finančních darů pokrývá nezbytné náklady na provoz a předem vyhlášený charitní účel, který je zveřejňován v Charitním "obchůdku" i na těchto stránkách.

Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Daniela Laloučková - ředitelka Mgr. Iva Doubková - vedoucí místa vzájemné materiální pomoci Světluše Králová - účetní
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

PŘIPOJTE SE

 
 

adresa sídla: Prelátská 12, 198 00 Praha – Kyje

zde nás najdete:

Bobkova 34, 198 00 Praha 14 – Černý Most

pevná linka (záznamník): 252 549 649

mobil: 739 203 254

mail: fch@praha14.charita.cz

 

Oáza Katolická:

Maňákova 754/22, Praha 14 – Černý Most 

mobil: 739 203 254

mail: oaza14.info@seznam.cz

KONTAKTY