Individuální sociální výpomoc


  • Tel.: 603 516 899
 

Způsob poskytování: Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE
Tento program je zaměřen na jednotlivé obyvatele v městské části Praha 14, kteří příčin potřebují pomoc druhé osoby, ale nemohou si (například z finančních důvodů) dovolit zaplatit tuto službu u komerčně zaměřené instituce. Vyškolený pracovník sociální péče nabízí asistenci při nejrůznějších pochůzkách například na úřad, při nákupu nebo doprovod k lékaři, drobnou pomoc v domácnosti, ale také rozhovor a modlitbu, provázení při návštěvě hřbitova a podobně. Potřebné spoluobčany, které touto cestou poznáme, můžeme také dlouhodobě podporovat a zařazujeme je do Databáze potřebných, která je východiskem k programu Most, který plánujeme spustit v roce 2015.

Organizace:

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

PŘIPOJTE SE

 
 

adresa sídla: Prelátská 12, 198 00 Praha – Kyje

zde nás najdete:

Bobkova 34, 198 00 Praha 14 – Černý Most

pevná linka (záznamník): 252 549 649

mobil: 739 203 254

mail: fch@praha14.charita.cz

 

Oáza Katolická:

Maňákova 754/22, Praha 14 – Černý Most 

mobil: 739 203 254

mail: oaza14.info@seznam.cz

KONTAKTY