Pečovatelská služba při Charitě Vlašim


 • Tel.: 739 580 363
 
Vedoucí služby: Mgr. Radka Kůželová - vedoucí terénních služeb

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením, osoby s chronickým onemocněním
Způsob poskytování: terénní Činnosti: pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím Fakultativní služby: NE

Poslání

Posláním služby je podat pomocnou ruku lidem, kteří to potřebují – ať už z důvodu věku, chronického onemocnění či zdravotního postižení – aby si mohli udržet v životě co nejvyšší míru soběstačnosti ve svém domácím prostředí.

Cíle služby

 • zajistit uživateli pomoc a podporu při zvládání každodenních činností
 • na uživatele působit aktivně, podporovat fyzickou a duševní soběstačnost a jeho sociální začlení

Cílová skupina

Služba je pro seniory a osoby se zdravotním postižením z Vlašimi  a okolí (do 15 km), kteří mají alespoň částečně zachovalou soběstačnost a nacházejí se v nepříznivé sociální situaci pro svůj věk, osamělost, zdravotní stav nebo zdravotní postižení a nemohou plně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a jsou odkázáni na pomoc druhých.

Poskytované služby

 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  pomoc a podpora při podávání jídla a pití
  pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek
  pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu
  pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutím podmínek pro osobní hygienu
  pomoc při úkonech osobní hygieny, při použití WC
  pomoc při základní péči o vlasy a nehty
 • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
  dovoz nebo donáška stravy
  pomoc při přípravě jídla a pití
  příprava a podání jídla a pití
 • Pomoc při zajištění chodu domácnosti
  běžný úklid a údržba domácnosti
  pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, např. sezónního úklidu, donáška vody
  topení v kamnech vč.donášky a přípravy topiva, údržba topných zař.
  běžné nákupy a pochůzky
  velký nákup, např. týdenní, nákup ošacení či vybavení domácnosti
  praní a žehlení prádla, popř. jeho drobné opravy
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
  doprovázení dospělých k lékaři, na úřady, instituce, veřejné služby a zpět

Jak o službu požádat?

Zájemce o službu může kontaktovat vedoucí terénních služeb osobně, telefonicky, nebo e-mailem. Je dohodnut termín schůzky, která  může být v domácím prostředí zájemce o službu, v kanceláři služby nebo na jiném  dohodnutém místě (např. v nemocnici, u příbuzných zájemce atd.). Dojednání místa probíhá vždy s ohledem na zdravotní možnosti a bydliště zájemce o službu.

Zájemce je seznámen s nabídkou služeb a úhradou za služby.

Žádost o poskytování služby

Ceník služeb pečovatelské služby


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Daniela Laloučková - ředitelka Mgr. Radka Kůželová - vedoucí terénních služeb Světluše Králová - účetní
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

PŘIPOJTE SE

 
 

adresa sídla: Prelátská 12, 198 00 Praha – Kyje

zde nás najdete:

Bobkova 34, 198 00 Praha 14 – Černý Most

pevná linka (záznamník): 252 549 649

mobil: 739 203 254

mail: fch@praha14.charita.cz

 

Oáza Katolická:

Maňákova 754/22, Praha 14 – Černý Most 

mobil: 739 203 254

mail: oaza14.info@seznam.cz

KONTAKTY