Podpora pečujících osob


  • Tel.: 603 516 899
 

Způsob poskytování: Činnosti: poskytování informace pro specifické skupiny Fakultativní služby: NE
Program je zaměřen na osoby, které dlouhodobě pečují o svoje příbuzné nebo blízké, trpící nějakým hendikepem, vážnou chorobou anebo z jiných příčin neschopných se o sebe postarat. Program je zacílen především na ty, kteří nemají možnost využít služeb nějaké odborné organizace, sdružující lidi se specifickými problémy. Přednostně tedy cílí na „ty ostatní“ pečující osoby. Podpora pečujících osob probíhala od roku 2013 v ročních cyklech. Nyní končí druhý ročník programu a v plánu je bilancování. Rádi bychom přizvali odborné pracovníky úřadu naší městské části a společně vyhodnotili dopad na cílovou skupinu podporovaných osob. Poté naplánujeme nový cíl a další kroky tohoto programu.

Organizace:

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

PŘIPOJTE SE

 
 

adresa sídla: Prelátská 12, 198 00 Praha – Kyje

zde nás najdete:

Bobkova 34, 198 00 Praha 14 – Černý Most

pevná linka (záznamník): 252 549 649

mobil: 739 203 254

mail: fch@praha14.charita.cz

 

Oáza Katolická:

Maňákova 754/22, Praha 14 – Černý Most 

mobil: 739 203 254

mail: oaza14.info@seznam.cz

KONTAKTY