Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením


  • Tel.: 739 580 363
 
Vedoucí služby: Mgr. Radka Kůželová - vedoucí terénních služeb

Cílové skupiny: senioři, osoby se zdravotním postižením
Způsob poskytování: terénní Činnosti: práce na orientaci v prostoru a času, podpora a rozvoj komunikace, podpora sebeobsluhy, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, působení na zlepšení fyzické a psychické kondice, podpora posílení kladných vztahů s okolím a rodinou Fakultativní služby: NE

Poslání

Posláním služby je napomáhat seniorům a dospělým osobám se zdravotním postižením k rozvoji nebo udržení jejich schopností a dovedností a podporovat jejich sociální začleňování.

Cíle služby

  • rozvoj zájmových, vzdělávacích a volnočasových aktivit uživatelů
  • prodloužení aktivního a nezávislého života uživatelů
  • udržení osobních a sociálních dovedností a schopností uživatelů

Cílová skupina

Služba je určena pro seniory a osoby se zdravotním omezením (od 19 let), kteří mají zájem o sociální kontakt či aktivní využití času.

Zásady poskytování služby

  • Bezpečí: ochrana lidské důstojnosti, citlivé a férové jednání
  • Respekt: respektování uživatele v oblasti soukromí a projevech svobodné vůle.
  • Partnerství: uživatel je vždy rovnocenným partnerem, vztah mezi uživatelem a pracovníkem je založen na vzájemné spolupráci, přičemž pracovník respektuje soukromí i přání a potřeby uživatelů služby.
  • Přizpůsobení komunikace a rychlosti schopnostem a potřebám uživatelů služby.

Jak o službu požádat?

Zájemce o službu může kontaktovat vedoucí terénních služeb osobně, telefonicky, nebo e-mailem.
Zájemce je seznámen s nabídkou služeb, pravidly služby, podmínkami a náležitostmi, právy a povinnostmi související s poskytnutím služby.

Služba je poskytována bezplatně

Žádost o poskytování služby

 


Organizace:


Seznam lidí:

Mgr. Daniela Laloučková - ředitelka, vedoucí sociálně aktívizační služby Mgr. Radka Kůželová - vedoucí terénních služeb ThMgr. Ing. Jiří Foller - sociální pracovník Mgr. Zuzana Klímová Vaňková - pracovník sociálních služeb Světluše Králová - účetní
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

PŘIPOJTE SE

 
 

adresa sídla: Prelátská 12, 198 00 Praha – Kyje

zde nás najdete:

Bobkova 34, 198 00 Praha 14 – Černý Most

pevná linka (záznamník): 252 549 649

mobil: 739 203 254

mail: fch@praha14.charita.cz

 

Oáza Katolická:

Maňákova 754/22, Praha 14 – Černý Most 

mobil: 739 203 254

mail: oaza14.info@seznam.cz

KONTAKTY