Adresář Charity ČR

Mgr. Iva Doubková

vedoucí Občanské poradny Vlašim a vedoucí Míst vzájemné materiální pomoci
Tel: 733 676 737    -9pk4ca7_hEkU.56LTprRb~lWoyk97c4Ys
Charita Vlašim

Mgr. Dagmar Dufková

sociální pracovník
Tel: 730 549 338    Znsu5f54Z8twRb4WH-uk87j7cenCZ_29g
Charita Vlašim

ThMgr. Ing. Jiří Foller

sociální pracovník sociálně-aktivizační služby
Charita Vlašim

Světluše Králová

účetní, mzdová účetní
Tel: 735 728 809    6knv5f54%orD2ei_VX~mYZhaa8IvRc~eT-M
Charita Vlašim

Mgr. Radka Kůželová

vedoucí terénních služeb
Tel: 739 580 363    a.Eo4.~k7nMlaYUSYanBZd5n78Fs3W7r
Charita Vlašim

Mgr. Daniela Laloučková

ředitelka a statutární zástupce Charity Vlašim
Tel: 736 472 794    ~.qs-3bcW7c-T65j4mnF2Zia85pJ
Charita Vlašim

PhDr. Irena Lesová

psycholožka
Tel: 730 549 338   
Charita Vlašim

Yveta Macháčková

pracovník v sociálních službách
Tel: 739 580 364    88prR1agc8kI.3j7VX~mYZhaa8IvRc~eT-M
Charita Vlašim

Bc. Jana Srbová

Koordinátor Tříkrálové sbírky ve Vlašimi a okolí
Tel: 732 277 256    akvu8Zbgc8kCS7hcW7c-T65j4mnF2Zia85pJ
Charita Vlašim

Martina Svitáková

vrchní sestra domácí zdravotní péče
Tel: 317 845 979, 736 472 795    g_Ek.~jf4irmVYUSYanBZd5n78Fs3W7r
Charita Vlašim

Bc. Terezie Veletová

sociální pracovník
Tel: 734 165 062    c.yo-~l7TmrBVj56LTprRb~lWoyk97c4Ys
Charita Vlašim
Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

PŘIPOJTE SE

 
 

adresa sídla: Prelátská 12, 198 00 Praha – Kyje

zde nás najdete:

Bobkova 34, 198 00 Praha 14 – Černý Most

pevná linka (záznamník): 252 549 649

mobil: 739 203 254

mail: fch@praha14.charita.cz

 

Oáza Katolická:

Maňákova 754/22, Praha 14 – Černý Most 

mobil: 739 203 254

mail: oaza14.info@seznam.cz

KONTAKTY