Přednáška - Liturgický prostor

V neděli po večerní mši svaté se v katolické Oáze uskutečnila již druhá přednáška z cyklu příprav na výstavbu komunitního centra na Černém Mostě.

 

Přednáškou provázel PhDr. Radek Tichý - kaplan ve farnosti Sv. Jakuba ve Stodůlkách a bývalý ceremoniář papeže Benedikta a papeže Františka.

I navzdory vyšší účasti téměř 30 posluchačů byla atmosféra příjemná, až rodinná. 

Během takřka dvou hodin jsme se dovědeli věci nové, nebo si potvrdili ty, které už známe - liturgické rozdělení kostela (chrámu), jeho nejdůležitejší části, či postup a modlitby při vysvěcení nového kostela.

A došlo i na vyvrácení mylných úvah, nebo vědomostí.

Vědeli jste, že svatostánek je v důležitosti, co se liturgického prostoru týká, až za oltářem (obětním stolem) a ambonem (místem pro čtení a kázání)?

 ... Papež František se jednou po mši svaté loučil s ministranty - bohoslovci z různých seminářů v Římě. Dostalo se i na bohoslovce z Mexika, který papeže taky informoval: "Já už tady za chvíli končím. Jdu zpátky do Mexika." A jaká byla reakce papeže?: "Do Mexika? Tak to si dejte pozor na Tequilu!"  - i tuto veselou historku jsme se dovědeli od Radka Tichého z jeho studií v Římě a přímého kontaktu s papežem (bez zkřeslovacích prostředků, jakými média jsou).

 

 Opět je jedna vzdělávací akce za námi. Účast byla dobrovolná, dokonce bezplatná, no informace, které se k nám dostaly, by svojí hodnotou převýšily i vstupné do divadla. V uvolněné atmosféře jsme spolu sdíleli to, co je pro naši víru důležité a jak pomáhat zachovat význam a důležitost jednotlivých jejích znaků i navenek a pro ostatní.

Nebyla to poslední přednáška - bude další a na jiné téma, ale její úspěch je už teď zaručen.

 

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

PŘIPOJTE SE

 
 

adresa sídla: Prelátská 12, 198 00 Praha – Kyje

zde nás najdete:

Bobkova 34, 198 00 Praha 14 – Černý Most

pevná linka (záznamník): 252 549 649

mobil: 739 203 254

mail: fch@praha14.charita.cz

 

Oáza Katolická:

Maňákova 754/22, Praha 14 – Černý Most 

mobil: 739 203 254

mail: oaza14.info@seznam.cz

KONTAKTY