Jmenován nový ředitel Farní charity Praha 14

21. srpna byl jmenován ředitelem Farní charity Praha 14
Mgr. Pavel Šimek. Jmenovací dekret převzal z rukou prezidenta Arcidiecézní charity Praha P. Stanislawa Gory. Farní charita Praha 14 bude pokračovat ve svých stávajících aktivitách, které jsou pořádány zejména pro rodiny s dětmi a cizince žijící v České republice.

Poděkování: Výtěžek z plesu pro Farní charitu Prahy 14

Farní charita Prahy 14 byla oslovena oblastním sdružením Občansko-demokratické strany pro Prahu 14 a přizvána na 4. občanský ples, který se uskutečnil v Kulturním domě v Kyjích dne 22. března 2014.

Jmenovaní se rozhodli předat výtěžek z charitativní dražby fotbalových dresů FC Sparta Praha na podporu projektů Farní Charity Prahy 14, především na projekt podpory laických pečovatelů.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

PŘIPOJTE SE

 
 

adresa sídla: Prelátská 12, 198 00 Praha – Kyje

zde nás najdete:

Bobkova 34, 198 00 Praha 14 – Černý Most

pevná linka (záznamník): 252 549 649

mobil: 739 203 254

mail: fch@praha14.charita.cz

 

Oáza Katolická:

Maňákova 754/22, Praha 14 – Černý Most 

mobil: 739 203 254

mail: oaza14.info@seznam.cz

KONTAKTY