Začínají opět jazykové kurzy

Ve školním roce 2014 – 2014 otevíráme opět kurzy českého jazyka pro cizince. Více informací.

Jmenován nový ředitel Farní charity Praha 14

21. srpna byl jmenován ředitelem Farní charity Praha 14
Mgr. Pavel Šimek. Jmenovací dekret převzal z rukou prezidenta Arcidiecézní charity Praha P. Stanislawa Gory. Farní charita Praha 14 bude pokračovat ve svých stávajících aktivitách, které jsou pořádány zejména pro rodiny s dětmi a cizince žijící v České republice.

Poděkování: Výtěžek z plesu pro Farní charitu Prahy 14

Farní charita Prahy 14 byla oslovena oblastním sdružením Občansko-demokratické strany pro Prahu 14 a přizvána na 4. občanský ples, který se uskutečnil v Kulturním domě v Kyjích dne 22. března 2014.

Jmenovaní se rozhodli předat výtěžek z charitativní dražby fotbalových dresů FC Sparta Praha na podporu projektů Farní Charity Prahy 14, především na projekt podpory laických pečovatelů.

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

PŘIPOJTE SE

 
 

adresa sídla: Prelátská 12, 198 00 Praha – Kyje

zde nás najdete:

Bobkova 34, 198 00 Praha 14 – Černý Most

pevná linka (záznamník): 252 549 649

mobil: 739 203 254

mail: fch@praha14.charita.cz

 

Oáza Katolická:

Maňákova 754/22, Praha 14 – Černý Most 

mobil: 739 203 254

mail: oaza14.info@seznam.cz

KONTAKTY