Podpořte nás

Přispějte nám prosím , je možné, že naši pomoc jednou budete potřebovat i Vy.

Přivítáme libovolný příspěvek.

Finanční příspěvky je možno zasílat na účet - č. ú. 11 27 89 309 / 0800 nebo je možné předat finanční dar osobně na adrese naší organizace.

Dárci, kteří přispějí finančním darem, si mohou uplatnit daňová zvýhodnění dle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.

Potvrzení o přijatém daru lze získat na adrese Bobková 755/34 Praha 14 nebo vyplňte náš formulář .

Děkujeme za každý dar .

Kontaktní informace

Korespondenční adresa

Vyplňujte prosím, liší-li se od kontaktní adresy.

Informace o daru

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

PŘIPOJTE SE

 
 

adresa sídla: Prelátská 12, 198 00 Praha – Kyje

zde nás najdete:

Bobkova 34, 198 00 Praha 14 – Černý Most

pevná linka (záznamník): 252 549 649

mobil: 739 203 254

mail: fch@praha14.charita.cz

 

Oáza Katolická:

Maňákova 754/22, Praha 14 – Černý Most 

mobil: 739 203 254

mail: oaza14.info@seznam.cz

KONTAKTY