1. Centrum denních služeb NOVÁ DUHA

 Centrum poskytuje ambulantní službu pro dospělé osoby s mentálním znevýhodněním

 Adresa: Náměstí plk. Vlčka 696 a 697, Praha 9 – Černý Most

 Web: www.spolecnostduha.cz

 Tel: 274 867 370, 724 300 711

 

2. Centrum SLUNEČNICE o. p. s.

 Centrum zajišťuje volnočasové aktivity pro lidi se zdravotním znevýhodněním

 Adresa: Maňákova 745, Praha 9 – Černý Most

 Web: www.slun.cz

 Tel.: 775 721 075

 

3. Sdružení na pomoc dětem s handicapy – Komunitní centrum Motýlek

Centrum denních služeb, mateřské centrum, nízkoprahový klub Pacifik, poradna rodin v náročných životních situacích

 Adresa: Vlčkova 1067, 198 00 Praha 9 – Černý Most

 Web: www.motylek.org

 Tel.: 281 912 081, 775 964 765

 

4. Středisko Černý Most

a) Centrum denních služeb a Osobní asistence pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením

Adresa: Mansfeldova 801, 198 00 Praha 9 – Černý Most

Tel.: 222 957 248, 731 430 462

 b) Chráněné bydlení pro osoby s tělesným a kombinovaným postižením

 Adresa: Bobkova 710/25, 198 00 Praha 9 – Černý Most

 Web: http://www.cb.cz/diakonie/cerny-most/

 Tel.: 731 430 461

 

5. Český červený kříž – oblastní spolek Praha 9

Humanitární pomoc, práce s dětmi a mládeží (výuka 1. pomoci), pořádání letních táborů pro zdravotně oslabené děti, zájezdy a kulturní výchovné akce pro seniory

 Adresa: Bratří Venclíků 1070, Praha 9 – Černý Most I.

 Web: www.cckp9.cz

 Tel.: 281 863 421

 

6. Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 14 – terénní sociální pracovnice pro seniory

 Adresa: Bratří Venclíků 1072, Praha 9

 Web: www.praha14.cz

 Tel.: 225 295 528

 

7. Pestrá společnost, o. p. s.

Společnost nabízí lidem se zdravotním postižením kynologické služby a integrační aktivity, které přináší moderní pohled na soužití psa s člověkem

 Adresa: Kpt. Stránského 995/4, 198 00 Praha 9

 Web: www.pestraspolecnost.cz

 Tel.: 603 553 566

 

8. REHAFIT, o. s. – Rehabilitační centrum pro tělesně postižené

 Adresa: Generála Janouška 902, 198 00 Praha 9

 Web: www.rehafit.cz

Tříkrálová sbírka 2021
Podpořte nás
 

PŘIPOJTE SE

 
 

adresa sídla: Prelátská 12, 198 00 Praha – Kyje

zde nás najdete:

Bobkova 34, 198 00 Praha 14 – Černý Most

pevná linka (záznamník): 252 549 649

mobil: 739 203 254

mail: fch@praha14.charita.cz

 

Oáza Katolická:

Maňákova 754/22, Praha 14 – Černý Most 

mobil: 739 203 254

mail: oaza14.info@seznam.cz

KONTAKTY